Social Icons

Pages

Telugu Joke

చింటు: నాన్నా! "మన పక్కింటిలో ఉన్న అమ్మాయికి అసలు ఇంగ్లీష్ రాదు" చెప్పాడు చింటు.
నాన్నా:ఆ సంగతి నీకు ఎలా తెలుసురా!
అడిగాడు నాన్నా.
చింటు:"గివ్ మి ఏ కిస్"(Give me a Kiss) అంటే చెంప మీద కొట్టింది.
నాన్నా! చెప్పాడు చింటు. 
 

My Talking Tom Jokes

Podupu Kathalu

Comedy Express